Dinàmiques TROFO 2021
Introduint les cures a l’agrupament
Desconstruïm el poder adult i fomentem la PiJ
Espiritualitat, aquell fantasma…