Dinàmiques TROFO 2021
Introduint les cures a l’agrupament
Espiritualitat, aquell fantasma…