Les tasques reproductives i els càstigs
Introduint les cures a l’agrupament
Espiritualitat, aquell fantasma…