Creem unitats i consells equitatius
Apropem el protocol d’ASI a les unitats
Introduint les cures a l’agrupament