Per què escollim la natura?
Què és la responsabi- litat?