El consentiment
Els càstigs reproductius
Introduint les cures a l’agrupament