Endinsem-nos a Operació Escolta!
Les tradicions a l’agrupament