Creem unitats i consells equitatius
Les tradicions a l’agrupament