Tenim en compte les cures dins el consell de l’agrupament?
Gestió del temps lliure
Desconstruïm el poder adult i fomentem la PiJ
La importància de les coordinadores pedagògiques