Adultcentrisme i PIJ al cau. Posem els infants i joves al centre?
Apoderem les COOP