Per què muntanya?
Sabeu aprofitar la muntanya? Naturalment!