Desconstruïm el poder adult i fomentem la PiJ
Pioners: buscant la participació real