Coneguem el Pla de Qualitat
Tenim en compte les cures dins el consell de l’agrupament?