Encarem el sistema patriarcal
Protecció de la infància