Les tradicions a l’agrupament
La importància de les coordinadores pedagògiques