Vaga de dones – 8 de marc
Espiritualitat, aquell fantasma…