Refugi del Xut
Estanys de La Pera, Perafita i Monturull