El castell de Montgrí
D’Adraen a Faners amb Pioners
Cims del Bastiments, Freser i Infern
Estanys de La Pera, Perafita i Monturull