Pensadors visuals

Hi ha evidències científiques que demostren que hi ha diferents vies d’entrada d’informació al nostre cervell. A grans trets, en podem distingir dues vies de comunicació: verbal i visual. Però que vol dir això? Això explica que segons el tipus de persona i les habilitats d’aquesta, pot tenir més facilitat per captar la informació per una via o bé una altra. Podríem dir que hi ha persones més visuals i persones més verbals. Un pensador visual té més facilitat per entendre el món si se li explica amb imatges, ja que les paraules no “s’allotgen” al seu cap, s’esfumen, s’evadeixen i s’obliden amb facilitat. Les imatges són més permanents i menys abstractes que un conjunt de lletres lligades amb normes ortogràfiques i gramaticals i a més tendeixen a ser més atractives i fàcils d’assimilar.  En canvi les persones “de llenguatge” estructuren la seva realitat amb les paraules, el llenguatge escrit és el qual permet entendre l’entorn, donar sentit a les emocions, als esdeveniments quotidians, etc.

D’acord, però amb tot això, què puc fer al cau? Fàcil! Una manera d’intentar ser el màxim d’inclusius possible tracta d’això; de tenir en compte la diversitat de funcionament de tot el grup. Si sabem que hi ha alguns infants o joves que ens entendran millor a través d’imatges perquè no expliquem les activitats amb algun recurs visual? Facilitant la comunicació de tot el grup permet augmentar la seva seguretat, la seva confiança i a l’hora empoderant-los a participar. Proposem incorporar l’ús dels pictogrames en el dia a dia del cau de diverses maneres, de forma que pugui ser útil per afavorir la comprensió de les activitats i dels elements de l’entorn per part de totes les infants i joves. Els pictogrames són imatges o símbols que expressen un concepte sense referir-se a la seva forma lingüística. Aquest recurs forma part dels SAACs (Sistemes Augmentatius i Alternatius de Comunicació) plantejats per facilitar la comunicació.

pictogrames

L’ús dels pictogrames es pot emprar per fer una representació visual explicant les normes del cau o el plantejament d’una activitat. També és útil per a la comprensió de l’entorn si s’indiquen amb imatges les diferents sales del cau o espais d’un campament (sala de la unitat, lavabos o letrines, escombraries, material…).

Fer agendes visuals també pot resultar un recurs fàcil i, depèn de quins casos, necessari. Explicar el que farem durant la tarda de dissabte o durant uns dies de campaments amb dibuixos: 1r Activitat, 2n Berenar, 3r Activitat i 4t Comiat. Nosaltres com a caps tenim molt clar l’horari i tot el que vindrà a continuació però penseu que els infants o joves no ho tenen tant clar i precisen anticipar tot el que vindrà, ja que els hi dóna seguretat i redueix possibles conductes disruptives que sorgeixen d’angoixes per no saber què passarà.

panell pictos

L’ús dels pictogrames és només un exemple, ja que el foment de l’ús dels canals visuals es pot extrapolar a moltes activitats que fem durant el cau. Les valoracions durant les valoracions que fem amb els infants o joves . Utilitzant colors (gomets, pintures, sal de color..) per donar l’opinió a l’hora de valorar una activitat, fer ús de termòmetres que permetin graduar el nivell de satisfacció ja sigui amb colors o números, i així,  d’una forma visual es pot facilitar l’expressió del que cada persona pensa.

També es poden usar els pictogrames per potenciar l’autonomia en tasques quotidianes com rentar-se les mans, anar a fer pipí, o fer-se la motxilla… com? Desglossant la tasca en petits passos indicant cadascun d’ells amb un picto. Si volem, podem penjar la seqüència a la paret del wc de forma permanent per a que es beneficï qualsevol persona que hi vagi.

sequencia mans picto

Us adjuntem un recull de pictogrames extret del portal ARASAAC (enllaç www.arasaac.org/), una biblioteca virtual amb molts pictogrames, per poder utilitzar en el vostre dia a dia al cau. Una forma còmode i duradora és plastificar els pictogrames i posar-li Velcro® a la part del darrere. D’aquesta manera podem tenir un panell, de cartolina dura per exemple amb l’altre part del Velcro®, on anar posant i traient els pictogrames segons la nostra necessitat.