Guia de campaments internacionals

Viure una Aventura Internacional és una eina que ens permet treballar la dimensió internacional a l’agrupament, a totes les unitats. Una eina que ens permet saber com descobrir nous horitzons i realitats, conèixer altres territoris en les seves dimensions social, política i geogràfica, obrir-se envers altres joves, comprendre’ls millor i, alhora, comprendre’s millor i aprendre a respectar-se.

Dur a terme un projecte d’aquesta envergadura implica un projecte enriquidor, una bona planificació, tenir els tràmits necessaris als dia, entre d’altres… Des de l’Àrea de Relacions Exteriors d’EC sabem que a vegades no se sap per on començar aquesta aventura. Per això, us presentem la Guia de Campaments Internacionals on trobarem idees i propostes per a dissenyar un projecte internacional.