Cap a la banca ètica

Cap a la banca ètica

La banca ètica és un sistema alternatiu a la banca tradicional que té com a raó de ser treballar amb pràctiques diferents de les habituals del sistema financer. Ofereix criteris de gestió que no estan basats en la maximització de beneficis i l’especulació, sinó que opera en l’economia real. Persegueix uns objectius de transparència, utilitat social i suport a projectes enfocats a la sostenibilitat -tot i que els bancs ètics no deixen de ser entitats financeres, que busquen captar fons d’estalvi i inversió, per concedir finançament a empreses i organitzacions que necessiten recursos per desenvolupar la seva activitat. En definitiva, la banca ètica situa les persones al centre de la seva activitat, tenint en compte l’impacte d’aquesta activitat en el context social i natural. Per aquest motiu, els valors i objectius que persegueix estan molt relacionats amb aquells que també representem i defensem Escoltes Catalans.

Sovint ens oblidem que una aposta política o pedagògica sempre ha d’anar en coherència amb les pràctiques de l’entitat, com per exemple fent una aposta econòmica que estigui a l’alçada dels objectius plantejats que permeti visibilitzar-la, prioritzar-la i apostar realment pel canvi. Cal matisar que “aposta econòmica” no s’associa necessàriament a “diners físics”: pot ser una aposta en clau de transparència, de participació o sensibilització. Des de fa un cert temps, l’àmbit Econòmic d’Escoltes Catalans es proposa treballar en la vessant social de l’economia.

En termes de sensibilització, considerem que una de les primeres passes a fer des de l’àmbit és generar discurs i començar a incidir en coses que podem canviar a curt termini, com és el cas de la nostra entitat bancària. A la pasada AGO, l’assemblea va aprovar la resolució ‘Escoltes Catalans es compromet amb l’economia social i solidària, les finances ètiques i la sostenibilitat’ a través de la qual el conjunt de l’associació es comprometia a no perpetuar les estructures capitalistes que fomenten les desigualtats socials. En aquest sentit, EC ha passat la seva operativa a Fiare Banca Ètica, un banc cooperatiu que promou i financia projectes de transformació social com el nostre.

Actualment, però, la major part dels Agrupaments d’Escoltes Catalans operen amb l’entitat financera La Caixa, alguns encara tenen comptes a BBVA, i només una petita part han fet el pas a la banca ètica, concretament a Triodos Bank. Els motius o arguments que arriben a Seguiments Econòmics són els de la comoditat, de l’operativa, de les comissions, de l’experiència de l’entitat, però també el desconeixement general que tira enrere a l’hora de plantejar-se fer un canvi d’entitat bancària.

Aquí aportem algunes dades per animar-vos a fer el canvi: segons la pàgina web bancaarmada.org, el 2017 CaixaBank tenia un total de 87,5 millions d’euros invertits en armament, entre crèdits, préstecs i accions. Curiosament, La Caixa pot semblar una entitat moderada comparada amb BBVA, banc que entre el 2011 i 2015 va invertir més de 3.162 milions d’euros en armes. Recentment ha estat notícia la fusió entre La Caixa i Bankia, una entitat que durant la crisi del 2008 va rebre 22.424 milions d’euros per ser rescatada i dels quals, avui dia, s’han recuperat (únicament) 3.000 milions d’euros. Voleu saber més sobre on s’inverteixen els vostres diners guardats a La Caixa? Us animem a trobar la resposta completa a la seva web o en alguna web oficial que detalli cada cèntim (si és que ho trobeu!). Per comparar-ho, entreu a l’apartat Informe Anual de la pàgina web de Triodos Bank, on trobareu un exemple ben clar de què vol dir un banc transparent.

Fer un canvi és complicat, i per això com a àmbit Econòmic us ho volem facilitar amb aquesta publicació, on hi trobareu dos recursos de caire diferent:

1/ Un joc de rol per fer amb infants i joves. Sempre diem que hem de fer partícips els infants i joves de les decisions de l’Agrupament, i sí, és possible trobar maneres de treballar temes socials i econòmics amb elles!

2/ Una infografia (en format de factura!) que us pot aclarir els dubtes que fan referència a les comissions, comoditats i avantatges de cada opció bancària, per valorar fer el canvi a una entitat ètica com és Triodos Bank.

En aquest recurs hi apareixen dues entitats ètiques i una tradicional. Per què? Perquè EC té acords de col·laboració amb Triodos Bank, amb Fiare Banca Ètica i amb La Caixa. L’acord amb La Caixa es va fer davant la necessitat de presentar un NIF únic quan els agrupaments van començar a obrir-se comptes. A banda de la vessant ètica, els problemes amb aquesta entitat són constants, i topem amb dificultats afegides des d’aquesta entitat bancària. Pel que fa a l’acord amb Fiare, té l’inconvenient que no permet fer ingressos en metàl·lic (i hi estem negociant altres possibles avantatges). Actualment, EC té més treballat l’acord amb Triodos Bank. A nivell de transparència econòmica i aposta per l’entorn, tant Fiare com Triodos són similars, però a nivell de democràcia econòmica només Fiare permet fer partícips als seus clients/sòcies.

Exposat tot això, us animem a fer aquest canvi. Per què? Perquè és èticament sostenible, perquè les condicions de la banca ètica surten a compte i perquè som Escoltes Catalans, una entitat que sempre ha estat compromesa en matèria social. Ara toca, doncs, reflexionar i apostar pel canvi!

Per a més informació, afegim un conjunt d’enllaços a tenir en compte:

https://www.triodos.es/ Podeu consultar els apartats de transparència i els informes anuals per veure què vol dir “ser transparents” i formar part d’aquest projecte.

http://www.bancaarmada.org/ca/ Podeu ampliar dades i veure les diferents accions que s’han dut a terme per combatre la banca armada.

https://fets.org/ FETS-Finançament Ètic i Solidari és una associació de segon nivell que agrupa entitats catalanes del Tercer Sector i l’Economia Social i Solidària que promouen el finançament ètic i solidari al nostre país.

Data de publicació: Novembre 2020