Prenem consciència sobre la gentrificació

Un any més, hem dut a terme La Murga. Després de 22 edicions, La Murga segueix sent una proposta que prova de sensibilitzar les joves sobre la situació de l’habitatge i de la pobresa, alhora que intenta incidir en les vides d’algunes persones veïnes del barri Gòtic de Barcelona i, des de fa set anys, del barri de La Mariola, a Lleida.

El barri Gòtic és un dels barris que pateix els efectes de la pobresa i de la gentrificació (un procés de transformació física, econòmica, social i cultural d’un barri o àrea/població més o menys extensa, antigament degradat o de classe baixa que acaba essent de classe mitjana-alta). Els edificis hi són restaurats o modificats, tot incrementant-ne el valor, cosa que a la llarga n’acaba expulsant llurs antics habitants, més pobres amb llocs de treball precaris. Els pisos turístics, els locals modernitzats per a captar públics adinerats, les pressions a les veïnes perquè abandonin les seves llars i se’n pugui fer negoci, els desnonaments, etc. Tots ells són conseqüència d’aquest procés de gentrificació.

Des de La Murga, doncs, creiem essencial conèixer quin és el context en què es duen a terme les vides de les persones amb qui treballem per tal de comprendre que els efectes de la pobresa no són aleatoris, sinó que són conseqüència d’una qüestió estructural.

Any rere any, fem l’exercici d’analitzar l’entorn en què es desenvolupa La Murga i volem compartir amb vosaltres aquest recurs, que és molt adaptable per a analitzar barris i pobles que es vegin afectats per processos de gentrificació i així, si escau, sumar-se o generar algun projecte per revertir-ne els efectes.