Les tasques reproductives i els càstigs

El càstig és un mètode molt arrelat a la societat patriarcal i capitalista en la que vivim, ja que el considera com la millor manera de modelar a les persones com a aquest li interessa i que sentin que tot allò que surt de les normes establertes està malament i té unes conseqüències negatives per a la seva persona. Sense entrar en tota la teoria pedagògica en la que es parla de com afecta el càstig a les joves i infants i en si és útil o no, nosaltres ens fixarem en el tipus de càstigs que a vegades apliquem al cau.

Aquest any tornem a encoratjar a tot escolta per seguir reivindicant l’equitat desitjada entre homes i dones. Us adjuntem un recurs en la línia del què hem estat treballant a la TROFO per a reflexionar sobre com perpetuem la jerarquia entre tasques productives i reproductives mitjançant el càstig.